محصولات محصولات محصولات

دربارهی ما

شرکت توسعه فناوری لیائونینگ تولین،. Ltd

  

لیائونینگ تولیان فن آوری توسعه شرکت., Ltd. یک کارخانه ماشینکاری دقیق حرفه ای است. پروژه‌های تجاری اصلی شامل طراحی و ساخت دستگاه‌های ثبت چاه نفت، ابزار ثبت چاه‌های نفت و تاسیسات و تجهیزات دستیار و غیره است. پردازش سوراخ عمیق و سوراخ باریک؛ پردازش قطعات دقیق مشمول ترسیم و نمونه و غیره ...